«У всякого своя доля, і свій шлях широкий...»

Тарас Шевченко

Кожний великий народ має свої знакові постаті. Для Англії – це Байрон, для Німеччини – це Гете, для Польщі – Міцкевич, для Росії – Пушкін, для України – Шевченко.
Тарас Шевченко народився в сім'ї кріпосного селянина 9 березня 1814 року. Дитинство Шевченка пройшло в його рідному селі Моринці Київської губернії. Тарас дуже рано осиротів і сповна відчув на собі всю гіркоту кріпосного життя.
Освіту Шевченко отримав у сільського дяка. У 1828 році він почав служити у поміщика Енгельгардта. В цей час юнак почав проявляти непогані здібності до малювання, тому пан зробив з нього свого особистого живописця і навіть відправив Тараса на навчання до художника В. Ширяєва.
У 1836 році відбулося знайомство Тараса Шевченка з такими видатними людьми того часу, як Брюллов, Григорович, Жуковський. Вони задалися метою звільнити юного художника від кріпацтва. У 1838 році Брюллов написав портрет Жуковського і продав його за 2500 рублів. За ці гроші і був викуплений Шевченко. Здобувши свободу, Тарас Григорович вступив до Академії мистецтв.
Поряд з малярськими здібностями він розкривається як поет. У 1840 році вийшла перша його збірка «Кобзар». Літературна спадщина Шевченка - це поетичні твори, драми, повісті, п'єси, написані українською та російською мовами.
У 1846 році Тарас Шевченко став членом таємного політичного товариства, за що в 1847 році був засланий в Орську фортецю. Його амністували після смерті Миколи I.
На початку 1861 р. він тяжко захворів і 10 березня помер. Незадовго до смерті написав останній вірш — “Чи не покинуть нам, небого”. У похороні поета брав участь чи не весь літературно-мистецький Петербург (зокрема, М. Некрасов, М. Михайлов, Ф. Достоєвський, М. Салтиков-Щедрін, М. Лесков, М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш, Г. Честахівський). Виконуючи заповіт поета у 1861 р., друзі перевезли його прах на Україну і поховали на Чернечій горі (тепер Тарасова) біля Канева.

«Свою Україну любіть.
Любіть її... во врем'я люте,
В останню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть!»
Тарас Шевченко

Тарахан-Береза, З. П. "Заворожи мені, волхве...". Тарас Шевченко і Михайло Щепкін / З. П. Тарахан-Береза. - К. : Мистецтво, 2012. - 352 с.

Видання присвячене 200-літньому ювілею з дня народження Т. Г. Шевченка і 225-руччю М. С. Щепкіна, збагачує шевченкознавство цікавим аспектом.

Грабовецький, В. Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря : до 200-річчя з дня уродин / В. Грабовецький, В. Неумитий ; наук. ред. І. Я. Райківський ; ред. Р. М. Савчук ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківський держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - 344 с.

У книзі на основі першоджерел і літератури розкриваються сторінки історії села Моринці - батьківщини Тараса Шевченка, 200-річчя з дня народження якого буде відзначати Україна 2014 року.

Шевченко, Т. Г. Кобзар : вірші, поеми / Т. Г. Шевченко ; передм. П. Мовчан ; упоряд. С. Гальченко ; ред. В. Клічак ; прим. Є. Нахліка. - К. : Просвіта, 2004. - 687 с.

Видання містить вірші,поеми,створені великим українським поетом Т.Г.Шевченком у період з 1837-1861р. Твори розміщені в тій хронологічній послідовності,в якій їх написано.

Шевченко, Т. Г. Кобзар : [поезія] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. В. М. Валько ; ілюстр. С. Караффи-Корбут. - Л. : Каменяр, 2011. - 916 с.

У виданні вміщено поетичний доробок геніального українського письменника (1814 - 1861), що супроводжується ілюстраціями видатної художниці Софії Караффи-Корбут (1924 - 1996), створеними в середині 1960-х років. Тексти поезій подаються за академічними виданнями творів Тараса Шевченка.

Шевченко, Т. Г. Кобзар : вірші, поеми / Т. Г. Шевченко ; передм. П. Мовчан ; упоряд. С. Гальченко ; ред. В. Клічак ; прим. Є. Нахліка. - К. : Просвіта, 2004. - 687 с.

Видання містить вірші,поеми,створені великим українським поетом Т.Г.Шевченком у період з 1837-1861р. Твори розміщені в тій хронологічній послідовності,в якій їх написано.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко . - Т. : Богдан, 2009. - 959 с.

Збірка видатного українського поета містить вірші, поеми, балади, написані з 1837-1861 рр.
Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. - Х. : Школа, 2002. - 639 с. : ілюстр.

До збірки увійшли твори, що їх було вилучено у різні часи царською, а згодом - радянською цензурою. Наведено також біографічні та бібліографічні відомості та добірку афоризмів поета.
Шевченко, Т. Г. Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Т. Г. Шевченко ; голов. ред. М. Жулинський, уклад. С. Гальченко, авт. передм. І. Дзюба. - К. : Мистецтво, 2007. - 608 с. : ілюстр.

Поетична і малярська спадщина Тараса Шевченка давно стала набутком світової культури. Його вірші і поеми друкувалися в перекладах багатьма мовами народів світу, але найбільше - російською, англійською, німецькою, угорською, білоруською, іспанською. Дане видання вибраних поезій мовою оригіналу та в перекладах англійською мовою (здійснене лауреатом Перекладацької премії імені Івана Франка Національної спілки письменників України Вірою Річ із Великої Британії) доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка - поета і художника. У передмові до видання академік Національної академії наук України Іван Дзюба висвітлює основні етапи життєвого і творчого шляху Шевченка, названого в народі Кобзарем, як і головну збірку його поетичних творів.
Шевченко, Т. Г. "Я так люблю її, я так люблю..." : вибрані вірші та поеми / Т. Г. Шевченко ; упоряд. М. Павлюка ; вступ. стаття М. Жулинський ; прим. М. Пвлюка. - К. : Либідь, 2004. - 704 с : ілюстр.

У книзі містяться вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні періоди його життя. Твори подаються в оригіналі та в перекладі російською мовою. Книга ілюстрована художніми творами автора, які дають уявлення про нього як про художника.
Шевченко, Т. Г. Усі твори в одному томі / Т. Г. Шевченко. - К. ; Ірпінь : Перун, 2007. - 824 с. - (Літературні класики України.

Поетична поличка "Перуна". Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.

Шевченко, Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. / Т. Г. Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 2003 -

Т. 1 : Поезія, 1837 - 1847 / ред. В. С. Бородін ; упорядкув. та ком. І. Д. Бажинова та ін. - 2003. - 783 с.

Видання, автентичне 1-6 томам «Повного зібрання творів у 12 томах». Друкуються поетичні твори з 1837-1848р.р.

Шевченко, Т. Кобзар / Т. Шевченко ; передм. Д. В. Павличка ; післм. В. Бородіна. - Передрук. з вид. 1840 р. - К. : Веселка, 1990. - 144 с. : ілюстр.

Дане видання присвячене 150-річчю виходу в світ цієї перлини української літератури світового значення. Воно містить саме ті твори, що складали першу книжку 1840 року. Збережено первісну верстку, формат сторінок. Ілюстрації - з художнього доробку автора. Друкується в сучасному правописі з унікального примірника "Кобзаря" 1840 р., що зберігається в науковій бібліотеці ім. М. Горького Ленінградського державного університету.
Шевченко, Т. Автобиография. Дневник / Т. Шевченко ; редкол.: А. Т. Гончар, П. А. Загребельный, Б. И. Олейник [и др.] ; предисл. В. М. Русановского ; прим. В. С. Бородина. - К. : Дніпро, 1988. - 344 с. - (Библиотека украинской классики "Дніпро").

Автобіографія і щоденник - цінне джерело фактичних відомостей про життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка (1814-1861).

Шевченко, Т. Три літа : поезії : для середнього та старшого шкільного віку / Т. Шевченко ; уклад., передм. та прим. В. Є. Шубравського ; худ. оформ. В. І. Юрчишина. - К. : Веселка, 1987. - 191 с. : ілюстр.

Вірші та поеми, в яких гнівно засуджується феодально-кріпосницький лад, звучать мотиви народної боротьби за волю. Твори супроводжуються репродукціями графіки, малярства та автографів Тараса Шевченка.

Шевченко, Т. Повести / Т. Шевченко ; предисл. Ю. А. Ивакина ; прим. В. С. Бородина ; худ. В. Василенко. - К. : Дніпро, 1983. - 456 с. : ил. - (Школьная библиотека).

Повісті великого українського поета, революціонера-демократа Т. Г. Шевченка (1814-1861), відтворюють ідейну боротьбу проти кріпосницького ладу. Це цікавий біографічний матеріал, що розкриває внутрішній світ письменника.

Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка : монографія / П. Зайцев. - 2-е вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с.

Монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятою для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.

Гончар, Ю. О. Сердечний рай (Гендерні аспекти художнього світу Тараса Шевченка) : монографія / Ю. О. Гончар ; наук. ред. В. Пахаренко ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2010. - 188 с.

У монографії осмислено можливості застосування гендерної літературної теорії для інтерпретації художнього світу письменника. Подано аналітичний огляд праць, у яких актуалізовано гендерний підхід до творчості Т. Шевченка. Окреслено джерела своєрідності гендерного світобачення поета. Здійснено аналіз специфіки відображення фемінності і маскулінності, переосмислення, наближення їх до нової андрогінної якості у доробку Т. Шевченка з урахуванням гендерної ідентичності автора, своєрідності структури процесу творення, типу письма.
Мельниченко, В. Тарас Шевченко: "Моє перебування в Москві" / В. Мельниченко. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 512 с.

Унікальна книга доктора історичних наук, члена-кореспондента АПН України, заслуженого діяча науки України Володимира Мельниченка, в якій уперше всебічно розкривається неодноразове перебування Тараса Шевченка в Москві. Вчений встановив адреси, які відвідав поет у місті, з науковою точністю і художньою теплотою передав атмосферу тих часів, обгрунтовано населив Шевченкове оточення в Москві відомими інтелектуалами, діячами культури та науки, глибоко розкрив дружбу і московські зустрічі Тараса Шевченка з Михайлом Щепкіним, Осипом Бодянським, Михайлом Максимовичем.
Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20 - 21 квіт. 2011 р. : до 197-ї річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаська облдержадміністрація, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН УКраїни [та ін.] ; відп. ред. В. Т. Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 690 с.

У збірнику вміщено наукові статті учасників Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, проведеної в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького 20-21 квітня 2011 року. Наукові розвідки, згруповані в шести тематичних розділах, розкривають широкий спектр актуальних проблем шевченкознавства.
Цвілюк, С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С. А. Цвілюк. - О. : Маяк, 2008. - 311 с.

В творчому доробку Тараса Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою публіцистичним запало лірикою, виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики ("Гайдамаки", "Іван Підкова", "Тарасова ніч", "Іржавець", "Кавказ", "Сон" та ін.) - це вершина досягнення геніального поета.
Яхімович, А. Родовід Тараса Шевченка в його нащадках / А. Яхімович. - Черкаси : Брама-Україна, 2008. - 80 с.

Ця книжка про родину Тараса Шевченка. Автор багато років здійснює науково-пошукову роботу по вивченню родоводу Кобзаря. Ним установлено і підтримуються зв'язки з багатьма родинами нащадків поета по його братах і сестрах. Генетично багатий на мистецьку складову, рід Шевченків дав Україні багато талановитих служителів муз - художників, фотографів, музикантів, співаків, архітекторів.
Чуб, Д. Живий Шевченко : біографічні та літературознавчі оповіді / Д. Чуб ; передм. М. Слабошпицького. - К. : Ярославів Вал, 2005. - 200 с.

Автор книжки - український письменник з Австралії Дмитро Нитченко (Чуб). Багато років присвятиі він вивченню життєвого і творчого шляху великого поета, зібрав чимало невідомих фактів з його біографії. Дослідник прагнув розкрити образ Тараса Шевченка, показати, яким Він був у повсякденному життя, які мав смаки, уподобання, характер; розповісти про його кмітливість і дотепність, його помантичні пригоди та спроби одружитися.
Брижицька, С. "Я не одинокий...": Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть XIX ст. - середина 20-х років ХХ ст.) : монографія / С. Брижицька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 192 с.

На широкій джерельній базі з'ясовуються складові національного самоствердження Тараса Шевченка та досліджуються формовияви його національної самосвідомості. Доведено, опосередковано за листами до митця існування його впливу на формування національної ідентичності його сучасників. Простежено визначення українцями себе як "українців" через вживання української мови, національне ототожнення з образом Т. Шевченка.
Генералюк, Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 2008. - 544 с.

Комплексне дослідження представляє Шевченка-художника в нерозривній єдності його творчої природи, художнього мислення і реалізації таланту. Універсальна постать українського митця-поета є знаковою в контексті історії світової культури, еволюційний розвиток якої тяжіє до синкретизму, до створення полісинтетичних видів мистецтв. В роботі вперше досліджено міжвидову взаємодію мистецтв у доробку Шевченка, здійснено апробацію термінології на позначення причин і явищ літературно-митстецького інтеракціонізму, проведено зіставлення творчих досягнень Шевченка з творчістю західноєвропейських та російських митців, у тому числі митців універсального типу.
Дзюба, І. Тарас Шевченко : зб. біогр. інформації / І. Дзюба ; під заг. ред. В. А. Смолія ; редкол.: В. Литвин (голова) [та ін.]. - К. : Альтернативи, 2005. - 704 с.

Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини. Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.
Пахаренко, В. І. Шкільне шевченкознавство : навч. посіб. / В. І. Пахаренко. - Черкаси : Брама-Україна, 2007. - 255 с.

Посібник пропонує сучасне прочитання життя і творчости Т. Шевченка за програмою 9 класу середньої школи. У ньому представлені також деякі методичні рекомендації для ефективного засвоєння знань. Подаючи матеріял, автор спирається на найновіші досягнення українського шевченкознавства.
На Тарасовій горі = On Tarasova Hora = Auf dem Taras-Berg : путівник Шевченківського нац. заповідника в м. Каневі / Шевченківський нац. заповідник ; авт.-упоряд.: В. Авраменко, Т. Філіпович, А. Яхімович ; пер. на англ. Т. Ю. Коломієць ; пер. на нім. В. П. Швидкий. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 80 с. : фото. кол. - укр., рос., англ., нім. мовами.

Путівник Шевченківського національного заповідника в м.Каневі.

Спогади про Тараса Шевченка : збірник / уклад. і прим. В. С. Бородіна, М. М. Павлюка, О. В. Бороня ; авт. передм. В. Л. Смілянська. - К. : Дніпро, 2010. - 608 с.

До збірника спогадів про Тараса Шевченка ввійшли мемуари його сучасників. Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя геніального сина українського народу, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.

Доманицький, В. Критичний розслід над текстом "Кобзаря" Шевченка / В. Доманицький ; уклад., авт. післм. В. Т. Поліщук. - репринт. відтворення з вид. 1907 р. - Черкаси : Вертикаль, 2008. - 384 с.

Уперше "Критичний розслід над текстом "Кобзаря" Василя Доманицького, який нині є рідкісним раритетом, який був і залишається класикою шевченкознавчої текстології, вперше був надрукований на сторінках "Киевской старины" 1906 року, а в 1907 році вийшов окремою книгою, за якою і здійснюється пропоноване видання, котре виходить через 101 рік після попереднього.

Франко, І. Я. Шевченкознавчі студії / І. Я. Франко ; упоряд. М. Гнатюк. - Л. : Світ, 2005. - 472 с.

У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років ХІХ ст. до перших дисятиліть ХХ ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях.

Єфремов, С. О. Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов ; авт. передм. Е. Соловей ; уклад. О. В. Меленчук. - К. : Україна, 2008. - 368 с.

До видання ввійшли вперше зібрані разом шевченкознавчі твори видатного історика української літератури, критика, культурно-громадського діяча Сергія Єфремова (1876-1939) - як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються життя і творчості Кобзаря.

Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба [та ін.] ; упорядк., наук. ред. Н. Чамати ; Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 2008. - 374 с.

Пропонована книжка містить тексти найбільшого за обсягом гасла "Теми і мотиви поезії Шевченка", яке входить до 4-го тому "Шевченківської енциклопедії".

Шевченкознавство у Київськомунаціональному університеті імені Тараса Шевченка (1860-2010). Сторінки історії : монографія / Л. М. Задорожна, Г. Ф. Семенюк, С. К. Росовецький [та ін. ; відп. ред. Л. М. Задорожна] ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., допов. та переробл. - К. : Київський університет, 2011. - 560 с.

Друге видання колективної монографії "Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860-2010)" присвячене проблемі рецепції творчості Тараса Шевченка. Це спроба наукового коментаря шевченкознавчих праць, здійснена викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка.

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон) Шевченко Тарас : літературний огляд / Іван (Митрополит Іларіон) Огієнко ; упоряд., авт. ; передмови і комент. М. С. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2002. - 440 с.

"Тарас Шевченко"- одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину тепер-більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора.

Чалий, М. Життя і твори Тараса Шевченка : (Звід матеріалів до його біографії) / М. Чалий ; пер. з рос., післям. та комент. В. Смілянської. - К. : Веселка, 2011. - 263 с.

Чимало біографів творили й нині творять біографії Тараса Шевченка, генія, творчість якого "завоювала нам право літературного громадянства". Ці слова належать Михайлові Чалому, українському діячеві освіти, письменникові, молодшому товаришеві Кобзаря, що одним із перших ретельно й шанобливо зібрав спогади сучасників про поетів, листи, інші матеріали.

Ткачук, О. М. Інтертекст поеми "Кавказ" Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі : навч. посіб. / О. М. Ткачук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : Медобори, 2012. - 132 с.

У посібнику в широкому контексті прометеїзму розглядається текстуальне поле поеми Тараса Шевченка "Кавказ" крізь оптику орієнтального дискурсу, пов'язаного з осмисленням інтеграції Кавказу в російську імперію.

Смілянська, В. Л. Шевченкознавчі розмисли : зб. наук. пр. / В. Л. Смілянська ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : [б. и.], 2005. - 491 с.

Валерія Смілянська - шевченкознавець, доктор філологічних наук; добігає четверте десятиліття її праці в цій галузі в стінах Інституту літератури ім Т. Г. Шевченка НАН України. Досліджуючи різні аспекти великої науки про Тараса Шевченка, найбільше цікавиться дослідженнями в галузі поетики й наратології зокрема.

Гаранін, В. М. Реве та стогне Дніпр широкий : екскурс по сторінках "Кобзаря" / В. М. Гаранін. - О. : Астропринт, 2009. - 414 с.

У новій книжці Володимира Гагаріна розглядаються твори Шевченка з позицій сьогодення.

Яцюк, В. Таїна шевченкових світлин/ В. Яцюк ; ред. В. М. Карпелюк ; Т-во зв'язків з українцями за межами України (Товариство "Україна"). - К. : КВІЦ, 1998. - 88 с.

У виданні висвітлюється історія появи на світ прожиттєвих фотопортретів Тараса Шевченка та знімків з його авторепортерів з дарчими написами поета.

Яхімович, А. Родовід Тараса Шевченка в його нащадках / А. Яхімович. - Черкаси : Брама-Україна, 2008. - 80 с.

Ця книжка про родину Тараса Шевченка. Автор багато років здійснює науково-пошукову роботу по вивченню родоводу Кобзаря. Ним установлено і підтримуються зв'язки з багатьма родинами нащадків поета по його братах і сестрах.

Додаткова інформація

Кiлькiсть переглядiв: 1078

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.